fbpx
zielony pas na pędzle

Regulamin

Marta Kacperek Makeup Designer, ul Gdańska 57a, 90-612 Łódź. NIP: 828 140 7015. Dane wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres meilowy: kontakt@makeupdesignshop.pl, numer telefonu: 794 245 392
.
DEFINICJE:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.makeupdesignshop.pl
Towar – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sprzedawca –  Marta Kacperek Makeup Designer, ul Gdańska 57a, 90-612 Łódź. NIP: 828 140 7015. Dane wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres meilowy: kontakt@makeupdesignshop.pl, numer telefonu: 794 245 392
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.
Konto – Usługa elektroniczna, wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał rejestracji, służący do realizacji składanych zamówień z logowaniem do Konta, zawierający m.in. historię zamówień, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów.
Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru Towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji.
Zamówienie bez logowania do Konta – proces wyboru Towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Ustawa, Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem internetowym www.makeupdesignshop.pl Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną  świadcząc jednocześnie na rzecz Klientów Usługi elektroniczne.
2. W Sklepie przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”). Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na stronie znajdziesz tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI
3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zamówienia i zaznaczenie okienka potwierdza znajomość regulaminu sklepu oraz wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza także, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności zawartą w regulaminie.
4. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Klientem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie Makeup Design Shop (zwanym dalej Sprzedawcą) wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
6. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
7.Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.
8.Sprzedawca informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
9.Wszystkie informacje o Towarze i usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu podane na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.
10.Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
11.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
.
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW:
 1. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
  a) Imię i nazwisko
  b) Nazwa firmy (opcjonalnie)
  c) Adres płatności
  d) Adres wysyłki (jeśli jest inny, niż adres płatności)
  e) Numer telefonu (potrzebny w procesie realizacji zamówienia, zwł. w przypadku wysyłki kurierskiej)
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:
  a) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie jednego dnia od daty złożenia zamówienia przez Użytkownika.
  b) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 5. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 6. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  a) płatność przy odbiorze – płatność za pobraniem,
  b) przelew bankowy na konto mBank o numerze:
  75 1140 2004 0000 3202 7738 4674
  c) płatności internetowe za pośrednictwem systemu Blue Media S.A.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185;wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013 w celu przeprowadzenia płatności na stronie, w przypadku dokonania zamówienia przez Użytkownika.
  d) karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  ..
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze paczki za pobraniem , płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta poprzez płatności online sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego.
 10. Po zamówieniu towaru Klient otrzyma drogą mailową powiadomienie o złożeniu zamówienia oraz numer zamówienia.
 11. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 3-4 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Dotyczy to zarówno płatności elektronicznych, przelewu na konto jak i płatności kartą.
 12. Wraz z Produktem wysyłany jest dokument potwierdzający dokonanie zakupu – paragon bądź rachunek. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia dowodu sprzedaży.
  – Imię i nazwisko/nazwa firmy,
  – Adres zamieszkania/siedziby
  – Numer NIP (w przypadku firm)
 13. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
 14. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:
  Poczta KURIER48 – 13,00 zł
  Poczta KURIER48 – Pobranie: 17,00 zł
  Kurier InPost – 14,00 zł
  Kurier InPost – Pobranie: 18,00 zł
  InPost – paczkomat -11,00 zł
  Paczka w RUCHU – 8,00 zł
 15. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego Państwa Członkowskiego UE realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
.
REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE
1.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
2.Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie.
3.W Koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie.
4.Warunkiem dokonania Rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w formularzu Rejestracji.
5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
/Newsletter
 1. Usługa Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wyślij”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@makeupdesignshop.pl
.
REKLAMACJA I ZWROT

Reklamacja
 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W reklamacji Klient powinien przedstawić krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
  Odstąpienie od umowy
 6. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub umowy poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 8. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@makeupdesignshop.pl
 9. Klient który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Towaru (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.
 12. Po odstąpieniu od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 13. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 15. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: ul Gdańska 57a, 90-612 Łódź
 16. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– umowy zawartej na aukcji publicznej;
.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.makeupdesignshop.pl oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów nie będącymi Konsumentami właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.
 7. Klient będący konsumentem posiada różne możliwości skorzystania możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2019 roku.